Zapraszamy do współpracy

Wszystkich chętnych, którym bliska jest idea działania na rzecz wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci, poprzez uczestnictwo w organizowaniu różnego rodzaju form aktywizacji od zabaw po terapie zajęciowe serdecznie zapraszamy do współpracy z Naszą FUNDACJĄ.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zostania wolontariuszem/ką Fundacji.
Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz FUNDACJI. Określenie bezpłatne nie oznacza bezinteresowne, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję z wykonywanej na rzecz potrzebujących pracy, poczucie spełnienia swoich motywacji, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd. Zyskuje przy tym nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Wolontariuszem możesz być niezależnie od wieku uczestnicząc np. w pracach biurowych FUNDACJI, w organizacji zajęć dla dzieci oraz biorąc udział we wszelkich przedsięwzięciach organizacyjnych FUNDACJI.
Możesz pracować jako wolontariusz, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub umiejętności zdobyte w szkole, np. pomagać FUNDACJI w księgowości, marketingu, organizowaniu imprez, służyć poradą prawną itp. Osoby niepełnosprawne mogą również działać na rzecz innych - wolontariat to także np. pomoc przy prowadzeniu strony internetowej lub obróbce graficznej ulotek czy plakatów. WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ KAŻDY.
Zapraszamy do współpracy na rzecz innych!


Współpracujemy z ...