... kilka słów więcej

Kiedy

myślimy o Nas jako fundacji, myślimy raczej nie w kontekście instytucji, zamkniętej w ramach statutów i regulaminów, ale o każdej z osób indywidualnie, o tych którzy ją stworzyli oraz przyczynach, leżących u źródeł decyzji o jej założeniu.

Nasze

drogi splotły się w wyjątkowych okolicznościach, wynikających przede wszystkim z bycia rodzicem dla dzieci wymagających szczególnej opieki i wsparcia, rodzicem pukającym od drzwi do drzwi w poszukiwaniu nie tylko właściwej diagnozy, terapii, rehabilitacji, ale też zrozumienia. Mamy świadomość, iż codzienne zmagania, mogą przynieść wiele radości i satysfakcji, ale bywają także wyczerpujące, szczególnie wtedy, gdy okazuje się, że nie dają oczekiwanych rezultatów. Doskonale znamy poczucie zagubienia oraz szukanie po omacku pomocy i informacji. Postanowiliśmy przekuć nasze zniecierpliwienie i rozczarowanie w aktywność oraz działanie. Rezultatem takiej właśnie postawy stało się założenie Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju EVOLVER, w której staramy się dostarczać wieloaspektowej pomocy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb osób, które nam zaufają, powierzając specjalistom Fundacji to, co w życiu najcenniejsze - własne dzieci. Jak nikt rozumiemy potrzebę niesienia pomocy tu i teraz, gdy jest to niezbędne, a także zapewnienia podopiecznym najlepszych warunków harmonijnego rozwoju oraz skutecznej terapii. Aby w pełni realizować postawione przed sobą cele, podjęliśmy współpracę ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Nasz zespół cechuje ciągłe dążenie do podnoszenia własnych kwalifikacji w celu zapewnienia podopiecznym fundacji najnowszych metod terapii, a co za tym idzie skutecznych i wymiernych jej rezultatów. Skupiliśmy w naszych szeregach ludzi z pasją, zaangażowanych i oddanych pracy, traktowanej w kategoriach nie tylko źródła dochodu, ale przede wszystkim misji, jaką jest niesienie pomocy. Wśród pracowników fundacji nie ma ludzi przypadkowych, każdy wnosi do jej funkcjonowania najlepszą część swoich doświadczeń, wiedzy, ale też pewnych wartości, wśród których za najważniejsze uważamy poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, uczciwość oraz poszanowanie indywidualności i godności naszych podopiecznych.

Dzięki

determinacji w kwietniu 2014 roku sfinalizowaliśmy starania, mające na celu założenie fundacji. Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz liczne kontakty z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, ze spektrum autyzmu, bądź innymi deficytami rozwojowymi pozwoliły na stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim - zarówno naszym małym podopiecznym, jak i ich opiekunom. Stąd wśród działań fundacji przewidujemy liczne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, szkolenia, warsztaty, mające na celu walkę z poczuciem wykluczenia, a także aktywizację zawodową osób bezrobotnych, bądź zagrożonych bezrobociem. Mamy świadomość, że poczucie bezpieczeństwa, wynikającego ze stabilizacji w życiu zawodowym, jest obecnie kwestią kluczową w budowaniu nie tylko wizerunku samego siebie, ale też szczęśliwej, spełnionej rodziny.
Remrque powiedział kiedyś:

"Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna”.

Naszą pracą chcemy wyjść poza pozory niesienia pomocy. Zależy nam na tym, by nie stać w gronie tych, którzy się wstrzymują, ale tych którzy działają we wszystkich obszarach, gdzie jest to potrzebne. W zupełności zgadzamy się z Albertem Einsteinem -

„Nie ważne, by zrozumieć świat, ważne, by znaleźć w nim swoje miejsce”.