Witamy na naszej stronie !!

Mamo! Tato!

Jeżeli zastanawiasz się czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, czy rozwój jego mowy przebiega bez zakłóceń lub też już zauważyłeś nieprawidłowości rozwojowe
NIE CZEKAJ!
Odpowiednio dobrane oraz wcześnie zastosowane oddziaływania terapeutyczne pomogą zapobiec w przyszłości problemom w nauce, w relacjach z rówieśnikami oraz problemom emocjonalnym. Pomożemy Twojemu dziecku wrócić na właściwe tory rozwoju i Twoja pociecha będzie zdrowa, radosna a przede wszystkim szczęśliwa.


Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili zauważenia niepokojących symptomów zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole. Celem jest wczesne wykrycie i skorygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju poprzez ćwiczenia odpowiednio dobrane do jego indywidualnych potrzeb. Nieprawidłowości określa się w trakcie diagnozy.

Diagnoza – obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz systemu językowego dziecka. Jej wynikiem jest wykrycie opóźnień i nieprawidłowości oraz określenie zaburzenia lub ryzyka jego wystąpienia w przypadku braku odpowiednich dla danego dziecka działań. Efektem diagnozy jest wydanie opinii i ustalenie indywidualnego, szczegółowego planu terapii. W naszej Poradni
BEZPŁATNIE
diagnozy dokonuje zespół specjalistów.


Terapianasza Poradnia oferuje pomoc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych Państwa dzieci na zajęciach, między innymi: z logopedą, psychologiem, pedagogiem i rehabilitantem. Udzielamy też fachowego wsparcia Państwa rodzinie.

ZAPRASZAMY!!!


Fundacja Edukacji i Wspomagania Rozwoju "EVOLVER" działa od kwietnia 2014 roku. Chcemy pomagać dzieciom i ich rodzicom, którzy niepokoją się o rozwój swoich pociech w sytuacjach, które często wydają się bez wyjścia. Z doświadczeń własnych wiemy jak wiele trzeba czasem otworzyć drzwi, by w końcu trafić do właściwego pokoju, gdzie znajdziemy zrozumienie i uzyskamy rzetelną informację oraz oczekiwaną pomoc.

W

pierwszym etapie działalności chcemy skupić się na diagnozie dzieci pod kątem ewentualnych zaburzeń wczesnorozwojowych. Pragniemy zapobiegać skutkom niewykrytych lub zbyt późno wykrytych deficytów okresu wczesnego dzieciństwa, które mają nieodwracalny wpływ na prawidłowy przebieg rozwoju małego człowieka. Chcemy dać tym samym szansę na wczesną diagnozę i odpowiednią terapię. Naszym zamiarem jest również organizowanie szkoleń dla pedagogów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi posiadającymi deficyty rozwojowe. Pragniemy także podejmować działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej, aby zapobiegać społecznemu wykluczaniu rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Poprzez

organizowanie placówek poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na terenie Polski chcemy, by rodzice mieli szanse na odpowiednio wczesną diagnozę, terapię oraz wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla swoich dzieci w dogodnym dla siebie czasie i bez kolejek.