Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Pozostałe projekty :


Bezpłatny projekt dla niepełnosprawnych III EDYCJA

Fundacja Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, 41-506 Chorzów, ul. Średnia 3A w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER przystępuje do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „POKONAMY BARIERY” pod tytułem:

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO WYZWANIE – ROZWIJAM SWOJE MOŻLIWOŚCI I ZDOLNOŚCI
III EDYCJA


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.


INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W TERMINIE 19.04.2021 – 31.03.2022r.REALIZOWANE FORMY WSPARCIA :

• Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedą
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening Umiejętności Społecznych

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu jest realizowany zgodnie z indywidualnym grafikiem beneficjenta.

UCZESTNICY PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 150 beneficjentów ostatecznych:

• 48 – zamieszkałych na terenie woj. warmińsko – mazurskiego
• 45 – zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego
• 39 – zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego
• 18 – zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

WARUNKI REKRUTACJI

Projekt obejmuje osoby niepełnosprawne – dzieci i młodzież posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Przy rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria – jednakowe w czterech województwach:

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• miejsce zamieszkania w wyznaczonych województwach
• wiek 3-30 lat
• ważna legitymacja szkolna potwierdzająca kontynuację nauki w przypadku osób dorosłych

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans.
Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w biurach projektu na terenie czterech województw.

REALIZACJA PROJEKTU

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane będą na terenie:

• województwa warmińsko – mazurskiego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie, Ul. Klonowa 4 ,11-400 Kętrzyn tel 89 7512355, (+48)786866815

• województwa pomorskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Słupsku Aleja Henryka Sienkiewicza 9, II piętro tel. 533-230-487

• województwa podlaskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10A lok.104 tel. 533-604-901

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A tel. (85) 711 26 78

• W województwa śląskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Chorzowie, ul 11 Listopada 60-62 pok. 207, tel. 533-585-976

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI LUB TELEFONICZNIE.
Bezpłatny projekt dla niepełnosprawnych II EDYCJA

Fundacja Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, 41-506 Chorzów, ul. Średnia 3A w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER przystępuje do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” pod tytułem:

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO WYZWANIE – ROZWIJAM SWOJE MOŻLIWOŚCI I ZDOLNOŚCI
II EDYCJA


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.


INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W TERMINIE 01.04.2020-31.03.2021REALIZOWANE FORMY WSPARCIA :

• Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedą
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening Umiejętności Społecznych

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu jest realizowany zgodnie z indywidualnym grafikiem beneficjenta.

UCZESTNICY PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 150 beneficjentów ostatecznych:

• 48 – zamieszkałych na terenie woj. warmińsko – mazurskiego
• 39 – zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego
• 36 – zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego
• 27 – zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

WARUNKI REKRUTACJI

Projekt obejmuje osoby niepełnosprawne – dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do 30 lat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Obejmuje grupę dzieci, młodzieży i osób które ukończyły 18 lat, ale kontynuują naukę w placówkach oświatowych i posiadają w dniu rozpoczęcia projektu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Przy rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria – jednakowe w czterech województwach:

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• miejsce zamieszkania w wyznaczonych województwach
• wiek 3-30 lat
• ważna legitymacja szkolna potwierdzająca kontynuację nauki w przypadku osób dorosłych

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans.
Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w biurach projektu na terenie czterech województw.

REALIZACJA PROJEKTU

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane będą na terenie:

• województwa warmińsko – mazurskiego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie, Ul. Klonowa 4 ,11-400 Kętrzyn tel 89 7512355, (+48)786866815

• województwa pomorskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Słupsku Aleja Henryka Sienkiewicza 9, II piętro tel. 533-230-487

• województwa podlaskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10A lok.104 tel. 533-604-901

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A tel. (85) 711 26 78

• W województwa śląskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Chorzowie, ul 11 Listopada 60-62 pok. 207, tel. 533-585-976

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI LUB TELEFONICZNIE.

Bezpłatny projekt dla niepełnosprawnych

Fundacja Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, 41-506 Chorzów, ul. Średnia 3A w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER przystępuje do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność” pod tytułem:

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO WYZWANIE – ROZWIJAM SWOJE MOŻLIWOŚCI I ZDOLNOŚCI


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.


INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W TERMINIE 01.05.2019-31.03.2020 I OBEJMUJE:

Zajęcia wspierające ukierunkowane na:

• zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;
• pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwłaszcza w sferze poznawczej i osobowościowej,
• wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;
• podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych.

REALIZOWANE FORMY WSPARCIA – TERAPIA KTÓRĄ MOŻNA OTRZYMAĆ ZA DARMO W ŁĄCZNEJ LICZBIE 160 GODZIN NA OSOBĘ

• Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedą
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening Umiejętności Społecznych

UCZESTNICY PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 138 beneficjentów ostatecznych:

• 48 – zamieszkałych na terenie woj. warmińsko – mazurskiego
• 24 – zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego
• 24 – zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego
• 42 – zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

WARUNKI REKRUTACJI

Projekt obejmuje osoby niepełnosprawne – dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do 30 lat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Obejmuje grupę dzieci, młodzieży i osób które ukończyły 18 lat, ale kontynuują naukę w placówkach oświatowych i posiadają w dniu rozpoczęcia projektu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Przy rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria – jednakowe w czterech województwach:

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• miejsce zamieszkania w wyznaczonych województwach
• wiek 3-30 lat
• ważna legitymacja szkolna potwierdzająca kontynuację nauki w przypadku osób dorosłych

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans.
Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w biurach projektu na terenie czterech województw.

REALIZACJA PROJEKTU

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane będą na terenie:

• województwa warmińsko – mazurskiego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie, Ul. Klonowa 4 ,11-400 Kętrzyn tel 89 7512355, (+48)786866815

• województwa pomorskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Słupsku Aleja Henryka Sienkiewicza 9, II piętro tel. 533-230-487

• województwa podlaskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10A lok.104 tel. 533-604-901

• W województwa śląskiego:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ALTER” w Bielsku-Białej, ul 11 Listopada 60-62 pok. 207, tel. 533-585-976

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ TERAPIĘ?

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI LUB TELEFONICZNIE.